Elpro i Alingsås AB har för avsikt att förstärka organisationen och ägarstrukturen ytterligare och har därför beslutat att genomföra följande förändringar från och med den 11 augusti 2020.

Bolagets nuvarande VD Thomas Johansson övergår i rollen som bolagets styrelseordförande.

Bolagets nuvarande vice VD Jesper Ottoson tar steget upp och tar över rollen som bolagets VD. Samtidigt går Jesper Ottoson in som delägare i bolaget jämte nuvarande ägare Eivind Ottoson.

De övriga styrelsemedlemmarna Kenth Johansson och Lars Svennered kvarstår som ledamöter.

Det innebär att bolaget nu genomför den sedan tidigare planerade generationsväxlingen och får genom denna organisationsförändring en stark operativ ledning och en erfaren styrelse som tillsammans kan leda bolaget framåt.

Thomas Johansson kommer också att kvarstå som rådgivare till bolagsledningen och till VD.

För ytterligare information var vänlig att kontakta:
Jesper Ottoson 0322-66 85 54 alt Thomas Johansson 070-556 00 68.