OM ELPRO

Behöver ni hjälp med
utveckling eller produktion
av automationssystem?

Då har ni kommit rätt. Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till en hög kompetens och produktionskapacitet. Elpro är specialister inom elkonstruktion, programmering av PLC- och HMI-system samt el- och mekanikmontage.

Vi vänder oss i första hand till maskinbyggare inom tillverkningsindustri, infrastruktur samt energi och miljö med tillhörande konsultverksamheter. Gärna med inriktning på hållbarhet – där vi menar dels kunder i hållbar energi, dels att utveckla oss på ett långsiktigt och hållbart sätt, samt att våra produkter skall vara framtagna på ur miljö- och hållbarhetsperspektiv bästa sätt.

Vår ambition är att vi ska ha en internationell nivå på vår konkurrenskraft även om vår primära marknad är Sverige.

Vår filosofi: Smart Sustainable Solutions – Together!

Det vill säga – vi sträcker ut en hand mot kunden för att tillsammans skapa smarta, hållbara och kundanpassade lösningar med fokus på själva slutresultatet – kundnyttan.

Montering apparatskåp

Vår kapacitet

  • I vår nya produktionsanläggning har vi stora, ljusa och smarta ytor för att kunna utvecklas ytterligare.
  • Vi har ett tydligt flöde i vår tillverkningsprocess, där vi med automatisering, lineproduktion och ständiga förbättringar möjliggör en starkt utvecklad kapacitet.
  • Vårt ledningssystem, där varje funktion har en ansvarig, ger oss kontroll och möjligheter att optimera varje enskild process.
  • Löpande kvalitetskontroller är vårt sätt att göra rätt ifrån början.
  • Vi utvecklar vår personal kontinuerligt genom kompetenshöjande åtgärder.

Vår bakgrund

Verksamheten drivs vidare med starka ägare och med familjen Ottosson representerad där Jesper är Vd sedan 2020.

Sedan i början av 2020 finns vi i en helt ny produktionsanläggning på Tokebacka Industriområde längs med E20 strax utanför Alingsås. Här har vi drygt 3000 kvm monteringsyta till förfogande.

Elpro i Alingsås Leveranser sker till Tokebackavägen 22 och besökare välkomnas till Tokebackavägen 20. Välkomna!

Vår affärsidé

Elpro utvecklar, konstruerar och tillverkar avancerade elektriska styrsystem till svenska och internationella kunder. Elpro har hög flexibilitet, effektivitet, kompetens och hållbara lösningar som uppfyller marknadens krav och framtida önskningar.

Vår vision

Elpro är första valet när svenska och internationella kunder efterfrågar flexibilitet, effektivitet och hållbara lösningar. Elpro har en finansiell kraft som ledande svensk leverantör.

Elpro skåpbyggare

Våra värdeord

Flexibilitet, effektivitet, kompetens och hållbarhet
Vi är ett starkt och flexibelt företag där vår kultur präglas av hög kompetens och ett stort personligt engagemang. I just detta faktum ligger vår konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden – hos oss pratar du nämligen direkt med den som är ansvarig för just dig som kund. 

Flexibilitet
• Snabb anpassning av produktionen.
• Flexibla lösningar som förbättrar lönsamheten.
• Ökad flexibilitet genom arbetsrotation.
• Grundansvar – specialkunskap.

Effektivitet
• Snabb och korrekt återkoppling.
• Ändringseffektiva.
• Effektiv support.
• Effektiv planering som ger bra förutsättningar.

Kompetens
• Vår kompetensnivå håller högsta klass.
• Uppdatering av kompetensen sker kontinuerligt för att långsiktigt behålla nivån.

Hållbarhet
• Vi bygger långsiktigt hållbara produkter.
• Vår verksamhet har en övergripande hållbarhetssyn.

Kvalitet & miljö

Elpro ska ha ett lärande förhållningssätt som sätter hållbarhet kopplat till ekonomi i fokus vad gäller allt inom miljö och kvalitet.

ISO 9001 och 14001
Elpro arbetar aktivt med att uppfylla kundkraven, vilket innebär att vår verksamhet och våra produkter skall ha en hållbarhet och kvalitet i världsklass. Med hjälp av kontinuerliga förbättringar verkar vi för att bibehålla och stärka denna position.

Leverantörer
Vi arbetar med leverantörer som är världsledande och har ett framtidsorienterat kvalitets- och miljöarbete.

Kunder
Vårt mål är att arbeta med kunder som har förnyelsebara och hållbara produkter. Vi har en systematisk genomgång av hållbarhets- och miljöaspekterna, vilket utgör ett arbetssätt i vår försäljningsprocess tillsammans med kunderna.

Produktionen/fabriken/vi själva
• Vi köper grön el av Alingsås Energi, en el som produceras av förnyelsebara energikällor.
• Vi har minimerat miljöfarliga kemikalier hos oss.
• Våra nya lokaler är utformade enligt senaste energiprestanda.
• Läget vid E20 möjliggör en miljövänlig logistik.