Sustainion Group ökar från 60,5% till 90,5% ägande i Elpro i Alingsås AB

Johanna Nyström
Updated: juni 27, 2024

Sustainion Group AB har idag förvärvat ytterligare 600 aktier motsvarande 30% av aktierna i Elpro i Alingsås AB. Efter förvärvet äger Sustainion 90,5% av aktierna i bolaget. 190 aktier förvärvades enligt tidigare avtal den 29 maj i år och ytterligare 600 aktier, motsvarande 30%, förvärvas nu från bolagets tidigare VD. Resterande 190 aktier i bolaget förvärvas enligt tidigare avtal senast den 31 maj 2025 varefter Sustainion kommer att äga 100% av bolaget. Priset på tilläggsköpeskilling och kvarvarande aktier baseras på bolagets utveckling och där betalning kan ske antingen kontant eller i kombination med aktier i Sustainion.

Sustainion satsar än mer på den globala elektrifieringstrenden och väljer att öka sitt ägande i dotterbolaget Elpro som ett led i strategin för tillväxt. Elpro är en ledande tillverkare av avancerade automations- samt elstyrningslösningar och har med sitt tydliga hållbarhetsfokus en attraktiv kundbas. Bolaget med 20 anställda har lång erfarenhet och en etablerad position på marknaden med betydande kapacitet i befintliga lokaler. Bolaget har visat på en kraftig återhämtning efter pandemin och har goda tillväxtmöjligheter.

Sustainion förvärvade 51% av Elpro i augusti 2021 och avtalade då om att förvärva ytterligare 19% i två trancher 2024 och 2025 som en del i ett generationsskifte, varav den ena tranchen skedde så sent som den 29 maj i år. Vid årsskiftet stärktes ledningsgruppen genom att rekrytera Johanna Nyström till ny VD och tidigare VD Jesper Ottoson gick då över i rollen som teknisk chef för att möta den ökade efterfrågan inom elkonstruktion. I samband med det har Sustainion nu fått möjlighet att förvärva Jespers aktier och han kan med tilläggsköpeskillingen växla upp sitt ägande i Sustainion för att vara med på bolagets fortsatta tillväxtresa.

”Vi är mycket glada över att ha ökat vårt ägande i Elpro och ser fram emot att fortsätta samarbeta med bolagets kompetenta team för att driva tillväxt med hållbara lösningar. Förvärvet stärker vår position på marknaden och ger oss möjlighet att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande. Vi är övertygade om Elpros potential och ser fram emot att fortsätta tillväxtresan”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group och styrelseordförande Elpro.

Kort om Sustainion Group:

Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
– EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
– Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
– EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp, samt
smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer på: www.sustainion.se

Johanna Nyström

VD

Om Johanna

Johanna Nyström är VD för Elpro i Alingsås. Jag har en bakgrund inom ledarskap, försäljning och affärsutveckling. Med min erfarenhet och vision för bolagets framtid leder jag Elpro in i en fas av ökad tillväxt och innovation. Jag tillträdde min position som VD i början av 2024. Elpro i Alingsås AB är en framstående aktör inom avancerade automationslösningar.

arrow_left_cases_on arrow_right_cases_on
Välj språk

Svenska

Kontakt
contactCard_phone +46 322 66 85 50 contactCard_mail rfq@elpro.se