Sedan i början av december 2019 finns vi på plats i vår nya produktionsanläggning på Tokebacka längs med E20 strax utanför Alingsås. Den nya anläggningen är på totalt 3400 kvm, fördelade på 2900 kvm produktionsyta och 500 kvm för kontor och gemensamhetsutrymmen. I den nya produktionsanläggning har vi stora, ljusa och smarta ytor för att kunna utvecklas ytterligare. Vi har också ett tydligt flöde i vår tillverkningsprocess, där vi med automatisering, lineproduktion och ständiga förbättringar möjliggör en starkt utvecklad kapacitet.

Välkomna till Nya Elpro!