Sustainion Group AB har tecknat avtal om att förvärva 70 % av aktierna i automationstillverkaren Elpro i Alingsås Aktiebolag. Initialt förvärvas 1020 aktier, motsvarande 51 % av bolagets aktier, till en köpeskilling om 5 100 000 kr kontant. Senast den 31 maj 2024 och 2025 förvärvas totalt ytterligare 380 st aktier i två trancher om 190 st aktier i vardera, med ett pris baserat på bolagets utveckling och där betalning kan ske antingen kontant eller i kombination med aktier i Sustainion. Förvärvet sker i samband med ett generationsskifte där bolagets VD kvarstår med 30 % ägande.

Sustainion satsar än mer på den globala elektrifieringstrenden där man med hjälp av modern teknologi kan spara och utnyttja energiresurser allt bättre. Elpro är en ledande tillverkare av avancerade automationslösningar och har ett tydligt hållbarhetsfokus. Bolaget med 20 anställda har lång erfarenhet och en etablerad position på marknaden och som i nya lokaler skaffat sig en betydande kapacitet. Med erfaren och kompetent personal, även inom utveckling och design, finns en gemensam ambition om att ta fram egna produkter.

Elpro med har historiskt omsatt ca 40-50 Mkr med lönsamhet. Föregående år drabbades bolaget av Corona-effekter men räknar med att återigen vara lönsamt i år. Förvärvet planeras att införlivas i räkenskaperna per den 31 augusti.

”Jag är väldigt glad över att vi fått förtroendet att tillsammans med VD Jesper Ottoson få vara med på detta fina familjeföretags fortsatta resa. Elpro är en del av våra satsningar på hållbara lösningar inom elektrifiering och vi ser bra synergier mellan Elpro och övriga bolag inom gruppen. Med Sustainion som ägare skall vi fortsätta Elpros arbete med att underhålla en fin befintlig kundbas och även vara ett konkurrenskraftigt alternativ för nya och även större kunder”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

”Jag ser fram emot att vidareutveckla Elpro tillsammans med alla medarbetare och Sustainion. Med en stark ägare i ryggen som delar vårt hållbarhetstänk kan vi ta nästa kliv i expansionen och bli en given samarbetspartner till allt fler kunder parallellt med att vi kan utveckla egna produkter”, säger Jesper Ottoson, VD Elpro i Alingsås Aktiebolag.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Jesper Ottoson
VD
Elpro i Alingsås Aktiebolag
070-926 85 54
jesper.ottoson@elpro.se