Vi har hittat en nytt och smartare sätt att jobba för att få ned montagetiden för våra elskåp – detta tillsammans med Siemens. Läs mer om hur samarbetet gick till och om resultatet i senaste numret av Automationsnytt.