Konstruktion

Elpros konstruktionserbjudande börjar alltid med en förstudie/analys av kundens behov – detta för att vi ska kunna tillhandahålla ett skräddarsytt förslag för bästa möjliga funktion.

Vår ritningskonstruktion och dokumentation utförs med ELPROCAD samt EPLAN. Därigenom garanteras en hög och jämn kvalitet på all vår dokumentation, och alla ritningar överlämnas kompletta enligt gällande standard eller kundspecifika krav.

All utveckling och konstruktion görs i våra egna lokaler i Alingsås och såväl konstruktion som programmering sker med de senaste verktygen.

Vi deltar givetvis i samtliga faser av utvecklingsarbetet – från den initierande funktionsanalysen till ett komplett idrifttaget system.

Programmering

Elpros åtagande omfattar även programmering av styrsystem för automatisering av maskinutrustning.

Genom vår långa erfarenhet och nyfikenhet på den senaste tekniken vågar vi lova en tjänst i absolut framkant.

Elpro hjälper gärna dig som kund att välja rätt utrustning om inga specifika krav finns. Vi jobbar med de starkaste varumärkena på marknaden vad gäller såväl mjuk- som hårdvara och som goda exempel kan nämnas Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric, Omron med flera.

Montage

Vår montagetjänst är en viktig del i vårt totala erbjudande, där vi finns med alltifrån själva idéstadiet till ett färdigt idrifttaget system på plats ute hos kunden.

Vi hanterar både enstaka projekt och serietillverkning av apparatskåp.

Exempel på produktområden som vi arbetar med idag är materialhantering, förpackningsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, växelstyrningar, avfallsanläggningar med mera.