Thomas Johansson – ny vice VD

januari 26, 2018 09:20

I början av 2017 trädde Thomas Johansson in som ny vice VD på Elpro – detta utöver sin roll som styrelseordförande som han haft sedan 2016. Under året som gått har Thomas varit oss operativt behjälplig en dag i veckan med fokus på att dokumentera vår organisation och ta fram arbetsbeskrivningar. Detta som ett inledande steg i vårt kvalitetsarbete för att vi på sikt ska bli certifierade enligt ISO 9001. Thomas har även jobbat med våra kundavtal.

Under 2018 kommer Thomas tid att utökas till två dagar i veckan för att ytterligare avlasta Eivind Ottoson såsom VD.

Thomas Johansson är en garvad industriman med många års erfarenhet som konsult, VD och styrelseproffs i en rad olika industribolag i Sverige och Danmark. Med andra ord en verklig tillgång för Elpro inför stundande expansion.

Ytterligare en kraft som engagerats under 2017 är Kenth Johansson, även han en rutinerad företagsledare/säljare, som jobbat med att bearbeta marknaden för Elpros räkning. Utifrån en bruttolista på 200 potentiella kunder har 20 objekt bearbetats, vilket i sin tur lett till fyra nya prestigeuppdrag bara under 2017.

– Kenth har varit dörröppnare och bokat möten och tillsammans har vi besökt kunderna ifråga. Nu får vi dock bromsa Kenth lite då vi måste hänga med i produktionen också, säger Eivind och skrattar.