Spaden i backen – för nya anläggningen

februari 21, 2019 11:11

I strålande februarisol togs det första spadtaget till Elpros nya anläggning på Tokebacka strax norr om infarten till Alingsås. På plats att förrätta det symboliska ”grävandet” fanns Karl-Johan Karlsson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Marcus Lerander, vd TB-Gruppen, samt Eivind Ottoson, vice vd och ägare till Elpro.

– Det här är en milstolpe för oss på Elpro och för mig personligen, säger Eivind.

– Vi måste växa för att kunna möta kundernas krav och genom att den nya anläggningen får vi tillgång till ytor som är helt anpassade efter våra behov. Vi har dessutom option på ytterligare mark, vilket ger oss möjlighet att växa på sikt, tillägger Thomas Johansson som sedan årsskiftet är vd för Elpro och med det uttalade uppdraget att fokusera på tillväxt och framtida affärsutveckling.

Den nya anläggningen är på totalt 3400 kvm, fördelade på 2900 kvm produktionsyta och 500 kvm för kontor och gemensamhetsutrymmen.

Karl-Johan Karlsson framhöll kommunens snabba handläggning och det goda samarbetet med såväl TB-gruppen som Elpro för att få fart på byggandet och därmed skapa möjligheter för näringslivets tillväxt, vilket genererar nya arbetstillfällen för kommunen.

Även byggherren – i detta fall Marcus Lerander, vd TB-gruppen – prisade kommunen och lyfte fram det goda samarbetet med Elpro. Och vad gäller tidsplanen är han inte det minsta orolig.

– Anläggningen kommer att stå klar i god tid innan årsskiftet!

På plats att bevittna tillställningen fanns ett 50-tal personer – Elpros samlade personalstyrka, folk från TB-koncernen, underentreprenörer samt press/media. Efter väl förrättat värv bjöds de församlade på kaffe och tårta…