Referenser

Elpros kunder står att finna i de mest skilda branscher, med det gemensamt att man är i behov av någon form av styrsystem för automatisering av maskinutrustning. Det kan handla om avfallshantering, vattenrening, förpacknings- och tillverkningsmaskiner samt utrustning till infrastrukturer med mera.

Nedan gör vi dig bekant med några kunder och deras upplevelse av att jobba ihop med oss på Elpro.

Arcam

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing, detta genom att använda elektronstråleteknologi, EBM®. Arcam är en industriell aktör som säljer sina produkter och tjänster globalt till väldefinierade kundsegment med höga krav.

Arcamkoncernen tillverkar industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

Elpro bygger, installerar och testar det kompletta styr- och elsystemet till Arcams 3D-skrivare.

Varför jobbar ni med Elpro?
– Elpro är en pålitlig leverantör och viktig samarbetspartner till Arcam sedan många år tillbaka. Arcam ställer höga krav på kvalitet, spårbarhet och leveransprecision och Elpro lever upp till dessa högt ställda krav på ett mycket bra sätt. Den flexibilitet Elpro erbjuder är också mycket viktig för Arcam, som är ett snabbt växande tillväxtbolag med ständigt förändrade krav på sina underleverantörer.

Benny Härdin, inköpare, Arcam AB

Lerum Pac Maskin AB

Lerum Pac Maskin har i 30 år tillverkat och levererat mer än 600 förpackningsmaskiner till över 40 länder. Med denna mångåriga erfarenhet i ryggen kan de erbjuda både förstklassiga och ekonomiska lösningar. Det rör sig om:

  • Krympfilmsmaskiner i alla storlekar, standard eller höghastighetsutförande.
  • Kantskyddsbanderoller.
  • Kompressionspackmaskiner (textilier etc.).
  • Pallastare.

En specialitet är höghastighetslinjer för trä och byggmaterial.

Elpro svarar för konstruktion och tillverkning av apparatskåp till förpackningsmaskiner.

Varför jobbar ni med Elpro?
– Vi har gjort det i många år och det har fungerat bra. Tidigare hade vi en egen avdelning som tillverkade parallellt med Elpro, men numera lägger vi en större del av tillverkningen av el- och styrteknik hos dem, säger Lennart Persson, VD på Lerum Pac Maskin AB.

CIDAN Machinery

CIDAN Machinery har tillverkat maskiner sedan 1907 och är ett väletablerat företag inom plåtbearbetningsbranschen. Man tillverkar och säljer märkena CIDAN och Göteneds som kommer från fabriken i Götene.

Alla maskiner är utvecklade med focus på användarvänlighet och hög kvalité. Många av deras unika funktioner är patentsökta.

CIDAN Machinery ägs av CIDAN Machinery Danmark A/S med dotterbolag i USA och Kina. CIDAN Machinery marknadsförs i mer än 30 olika länder över hela världen via återförsäljare och agenter.

Elpro levererar konstruktion och tillverkning av elutrustning till plåtbearbetningsmaskiner.

Varför jobbar ni med Elpro?
– De har bra service, är väldigt flexibla och så finns de nära oss. Elpro känner oss väl och vi har ett bra samarbete, Sara Gallus, inköpschef på CIDAN Machinery.