Programmering

Elpros åtagande omfattar även programmering av styrsystem för automatisering av maskinutrustning.

Genom vår långa erfarenhet och nyfikenhet på den senaste tekniken vågar vi lova en tjänst i absolut framkant.

Elpro hjälper gärna dig som kund att välja rätt utrustning om inga specifika krav finns. Vi jobbar med de starkaste varumärkena på marknaden vad gäller såväl mjuk- som hårdvara och som goda exempel kan nämnas Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric, Omron med flera.

Processen

Elpros totala erbjudande bygger på fundamenten konstruktion, programmering och montage. Till detta kan vi även addera förstudie/analys, idriftsättning, dokumentation och support. Du som kund avgör själv i vilken omfattning du behöver hjälp. Nedan kan du förenklat följa vårt flöde:

  1. Förstudie/analys av behovet.
  2. Konstruktionsdelen tar vid och vi tar fram ritningar.
  3. Accept/justeringar från dig som kund.
  4. Montage/byggnation sker.
  5. Programmering – om det finns ett styrsystem står vi även till tjänst med programmeringsdelen.
  6. Installation, idriftsättning och provkörning – inget lämnar huset innan det är testat och klart. Om så önskas finns vi givetvis med ute på plats vid installationen.
  7. Dokumentationsunderlag – såväl ritningar som programdokumentation enligt gällande standard – sammanställs och överlämnas till dig som kund.
  8. Support – när så behövs.