Två nöjda VD:ar skakar hand efter det nytecknade treårsavtalet. André Hansson till vänster och Eivind Ottoson till höger.

Nytt miljonavtal för Elpro

november 6, 2018 08:13

Nyligen tecknade Elpro i Alingsås AB ett treårsavtal med Telair International AB i Lund gällande styrningsutrustning för last- och bagagehantering på flygplatser. Avtalet sträcker sig över tre år och är värt ca 3 miljoner kronor per år.

– Vi är givetvis mycket glada och nöjda med avtalet, säger Eivind Ottoson, VD på Elpro.

– Vi har haft ett samarbete med Telair under ett par år tidigare och detta ser vi som ett bevis på att man är nöjda med det vi gör och att vi även på detta sätt kan utvecklas tillsammans över de kommande åren.

Uppdraget i fråga rör sig om tillverkning och leverans av kompletta skåp med kablage och styrning, och volymen uppgår till ca 60 skåp per år. Elpros åtagande gäller per omgående och är enligt Eivind Ottoson värt ca 3 miljoner kronor per år.

Telair tillhandahåller ett brett utbud av last- och bagagehanteringssystem för att underlätta och effektivisera vid lastning och lossning av flygplan och därmed bidra till såväl bättre arbetsförhållanden som bättre skydd för bagage och lastutrymmen.

Telair-enheten i Lund ingår i Telair International Group, med huvudkontor i tyska Miesbach – är världens ledande leverantör av lasthanteringssystem och relaterade produkter för kommersiella flygplan och militära applikationer. Koncernen är bland annat OEM-leverantör för Airbus och Boeing.

 

På bilden syns två nöjda VD:ar skakar hand efter det nytecknade treårsavtalet. André Hansson till vänster och Eivind Ottoson till höger.