Montage

Vår montagetjänst är en viktig del i vårt totala erbjudande, där vi finns med alltifrån själva idéstadiet till ett färdigt idrifttaget system på plats ute hos kunden.

Vi hanterar både enstaka projekt och serietillverkning av apparatskåp.

Exempel på produktområden som vi arbetar med idag är materialhantering, förpackningsmaskiner, plåtbearbetningsmaskiner, växelstyrningar, avfallsanläggningar med mera.

Processen

Elpros totala erbjudande bygger på fundamenten konstruktion, programmering och montage. Till detta kan vi även addera förstudie/analys, idriftsättning, dokumentation och support. Du som kund avgör själv i vilken omfattning du behöver hjälp. Nedan kan du förenklat följa vårt flöde:

  1. Förstudie/analys av behovet.
  2. Konstruktionsdelen tar vid och vi tar fram ritningar.
  3. Accept/justeringar från dig som kund.
  4. Montage/byggnation sker.
  5. Programmering – om det finns ett styrsystem står vi även till tjänst med programmeringsdelen.
  6. Installation, idriftsättning och provkörning – inget lämnar huset innan det är testat och klart. Om så önskas finns vi givetvis med ute på plats vid installationen.
  7. Dokumentationsunderlag – såväl ritningar som programdokumentation enligt gällande standard – sammanställs och överlämnas till dig som kund.
  8. Support – när så behövs.