Konstruktion

Elpros konstruktionserbjudande börjar alltid med en förstudie/analys av kundens behov – detta för att vi ska kunna tillhandahålla ett skräddarsytt förslag för bästa möjliga funktion.

Vår ritningskonstruktion och dokumentation utförs med ELPROCAD samt EPLAN. Därigenom garanteras en hög och jämn kvalitet på all vår dokumentation, och alla ritningar överlämnas kompletta enligt gällande standard eller kundspecifika krav.

All utveckling och konstruktion görs i våra egna lokaler i Alingsås och såväl konstruktion som programmering sker med de senaste verktygen.

Vi deltar givetvis i samtliga faser av utvecklingsarbetet – från den initierande funktionsanalysen till ett komplett idrifttaget system.

Processen

Elpros totala erbjudande bygger på fundamenten konstruktion, programmering och montage. Till detta kan vi även addera förstudie/analys, idriftsättning, dokumentation och support. Du som kund avgör själv i vilken omfattning du behöver hjälp. Nedan kan du förenklat följa vårt flöde:

  1. Förstudie/analys av behovet.
  2. Konstruktionsdelen tar vid och vi tar fram ritningar.
  3. Accept/justeringar från dig som kund.
  4. Montage/byggnation sker.
  5. Programmering – om det finns ett styrsystem står vi även till tjänst med programmeringsdelen.
  6. Installation, idriftsättning och provkörning – inget lämnar huset innan det är testat och klart. Om så önskas finns vi givetvis med ute på plats vid installationen.
  7. Dokumentationsunderlag – såväl ritningar som programdokumentation enligt gällande standard – sammanställs och överlämnas till dig som kund.
  8. Support – när så behövs.