ISO

ISO-arbete för rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris

april 25, 2019 13:04

För tillfället pågår ett intensivt arbete på Elpro med att uppgradera och certifiera företaget enligt senaste ISO-standard 9001:2015 (kvalitetsledning) och 14001:2015 (miljöledning). Ett arbete som startade i februari och där planen är att det ska vara klart lagom till inflyttning i den nya anläggningen i slutet av innevarande år.

– Genom ett väl fungerande kvalitetsledningssystem kan vi både spara och tjäna pengar genom att säkra upp smarta arbetssätt, där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus, säger Jonas Wohnerow som är kvalitets- och miljöansvarig på Elpro.

– Vad gäller miljöaspekten så är den idag en viktigare fråga än någonsin. Med ständigt nya och ökande miljöproblem växer kraven från kunder, brukare och även från myndighetshåll på att sådana företag som vi ska kunna visa på sitt miljöansvar – därav arbetet med ISO 14001.

Enligt Jonas är det högre syftet att ha koll på verksamheten för att kunna leverera rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Första fasen är att göra en nulägesanalys för att skapa sig en bild av de olika intressenternas krav och behov. Likaså av vad som kan komma att krävas av företagets leverantörer för att uppfylla kriterierna i ISO-arbetet.

– Vi har som ambition att växa och då måste vi veta vad som gäller i vårt fortsatta arbete. Ett arbete som är starkt lösningsorienterat så att vi kan jobba med ständiga förbättringar framöver, förklarar Jonas.

Vi lär säkert få anledning att återkomma i frågan med en statusuppdatering av det pågående arbetet.