Elpro tecknar avtal med Minalyze AB

februari 5, 2018 15:22

I slutet av januari tecknade Elpro ett treårsavtal med det Göteborgsbaserade bolaget Minalyze AB för att utveckla, tillverka och leverera företagets komplexa scannerinstrument Minalyzer CS. Ett instrument avsett för grundämnesanalys av borrkärnor för gruvindustrin – något som håller på att revolutionera hela gruv- och projekteringsindustrin i grunden.

Elpros del i processen är att bidra till utvecklingen av instrumentet med experthjälp i både konstruktions- och byggnationsfasen.

– Vi ansvarar inte bara för styrningen utan för tillverkningen av hela produkten. Extra kul är att lokala plåtproducenter bistår med leverans av komponenter, säger Elpros VD Eivind Ottoson.

Minalyzes affärsidé går ut på att utveckla instrument för snabba och pålitliga analyser. Instrumentet levererar bland annat kemiska analyser med högupplösning och 3D-modeller av proverna. När det gäller grundämnen tar man traditionellt prov från borrkärnan och mal ner till pulver, som sedan analyseras. Minalyze använder istället en icke förstörande metod och analyserar hela borrkärnan med ett mobilt instrument. Detta gör att man kan få ett resultat redan vid provborrningen.

Med Minalyzer CS har bolaget nu utvecklat ett instrument särskilt anpassat för den australiensiska gruvmarknaden, som faktiskt är världens största producent av järnmalm och tillsammans med Kanada utgör de enskilt största marknaderna för prospektering efter andra mineraler.

– Gruvindustrin i Australien är mycket omfattande och man är framstående på teknikutveckling. Att de ser stora fördelar med vår unika produkt, i kombination med att vi har vunnit stora affärer med världens största gruvbolag, visar att vi är på rätt spår, säger Annelie Lundström, VD på Minalyze.

Samarbetet med Elpro i Alingsås har pågått i drygt ett år med specialtillverkning av en så kallad nollserie för test. Totalt handlar det om fyra maskiner. Testerna har fallit väl ut, varför tanken nu är att börja serietillverka instrumenten. Vad det innebär i reda affärer är för tidigt att säga, menar Eivind Ottoson.

– Prognoserna pekar mot ett behov av en till två maskiner per månad, men vi låter detta vara osagt till en början. Helt klart är dock att det är ett mycket spännande framtidsprojekt med en fantastisk potential.

Enligt Eivind är komplexiteten i produkten mycket hög, vilket kommer att ställa höga krav på företagets operatörer. Något som understryker det faktum att industrins krav på en allt högre kompetens på leverantörssidan blir allt mer påtaglig.

– Just därför är det oerhört viktigt att Alströmergymnasiets elutbildning håller jämna steg med marknaden. Och det gör man bäst genom ett ytterligare förstärkt samarbete med näringslivet, tillägger Eivind Ottoson.

På övre bilden syns Eivind Ottoson och Thomas Johansson tillsammans med Minalyze ABs VD Annelie Lundströms vid avtalstecknandet. Nedre bilden visar instrumentet i dess rätta miljö – i detta fall Glencores gruva George Fisher i delstaten Queensland i Australien.