Elpro bygger ny anläggning

augusti 10, 2018 10:40

Elpro har expanderat kraftigt de senaste tre åren med en ökning av omsättningen från 26 till 40 MSEK. Likaså har antalet anställda ökat från 13 till 20 under åren 2015-2018. För att möta den ökade efterfrågan har behovet av nya lokaler successivt vuxit fram. Nu tar man alltså nästa steg i sin utveckling.

– 2017 invigde vi nybyggda lokaler, då vi gick från 1200 till 1500 kvm i vår befintliga anläggning på Sävelund och på bara drygt ett år är vi redan trångbodda, varför satsningen på de nya lokalerna var en nödvändighet för att möta marknadens behov, säger Eivind Ottoson, VD/ägare på Elpro.

I somras tecknades därför ett avtal med TB-Gruppen om att uppföra en ny anläggning med industri- och kontorslokaler på Tokebacka Industriområde strax norr om Alingsås. Tokebacka skiljer sig från Alingsås övriga industriområden genom sitt regionala läge. Närheten till E20 och den norra infarten till staden innebär ett utmärkt logistik- och exponeringsläge.

– Vi insåg att vi inte skulle kunna klara vår kraftiga tillväxt utan nya lokaler där vi på ett helt annat sätt än idag kan effektivisera våra flöden. Vi ges också större möjligheter att möta kraven från såväl befintliga som nya kunder.

De nya lokalerna blir på ca 2700 kvm, med option på ytterligare utbyggnad vid behov, och första spadtaget är planerat till senare i höst. Elpro hoppas kunna ta de nya lokalerna i besittning från och med 1 december 2019.

Enligt Eivind innebär satsningen också ett antal nyanställningar på personalsidan framöver.

– Vi kommer att ha behov av fler montörer, konstruktörer och programmerare, vilket känns oerhört kul – inte bara för oss utan förmodligen även för Alingsås som kommun.

Och Eivind räds inte nysatsningen.Ove Axelsson och Marcus Lerander från TB-Gruppen tillsammans med Eivind Ottoson och Thomas Johansson från Elpro. Foto Patrik Skoglöw