Mycket på gång på Elpro under 2019

januari 3, 2019 14:46

Det är mycket på gång på Elpro i Alingsås AB för tillfället och vi ser därför fram emot ett mycket spännande nytt år – 2019. Vi har bra tryck i vår produktion, en rad nyrekryteringar är på gång och mot slutet av året hoppas vi kunna flytta in i vår nya anläggning på Tokebacka Industriområde längs med E20. Förändringar som medför ökade resurser och möjligheter att på ett mycket effektivt sätt hantera våra nuvarande och framtida volymkunder.

Vi har dessutom med vår nya Kvalitetschef Jonas Wohnerow inlett arbetet med att certifiera oss enligt ISO-standard 9001 och 14001. Mer information om detta kommer vad det lider.

För att ytterligare stärka upp oss och ge dig som kund mer tid har vi också valt att organisera om oss lite i ledningen. Från och med årsskiftet tog Thomas Johansson över som VD medan Eivind Ottoson blev vice VD. Tanken med detta är att Eivind ska få mer tid över till att fokusera på såväl befintliga som potentiella kunder och därmed öka vår servicegrad ytterligare. Thomas å sin sida ska fokusera på tillväxt och framtida affärsutveckling. En perfekt fördelning som vi tror kommer att gynna alla parter.

Har ni några frågor och funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss.

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete

 

Thomas Johansson och Eivind Ottoson med personal