Tilldelningsbeslut Trafikkontoret Göteborg

december 29, 2015 08:00

Förra veckan lämnade vi in ett anbud via offentlig upphandling gällande spårsignalutrustning till Trafikkontoret Göteborg. Idag kom tilldelningsbeslutet där vi blev utsedda till leverantör!

Trafikkontoret i Göteborgs Stad ansvarar för 16 mil spårvagnsspår inom Göteborgs stad. Till projekt Gamlestaden spårskede 4 ska ny signalsäkerhetsanläggning, växelstyrning och växelvärme byggas. Materialet som upphandlas består av 18 st. kompletta utomhusskåp, 3 st. kopplinsstativ samt 5 st apparatplåtar för montering i teknikhus. Utöver detta anskaffning av UPS, frekvensomriktare och lokalställare.

Trafikkontoret beslutar 2015-12-28 att Elpro i Alingsås AB tilldelas kontrakt avseende Stativ och skåp för spårsignalutrustning – Knutpunkt Gamlestaden Skede 4.

Ordervärde cirka 2,2 Mkr.