Ramavtal Göteborgs stad Trafikkontoret

mars 3, 2015 14:18

Via offentlig upphandling har Elpro tecknat ett ramavtal med Göteborgs stad Trafikkontoret gällande leverans av styrutrustning för gatuväxlar.

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet. Trafikkontoret finns till för alla som vill röra sig och använda gång- och cykelbanor, gator, kollektivtrafik och parkeringar i Göteborg. Alltså för alla som bor här eller är på besök, men också för näringsliv och för organisationer.