Nyanställning Joakim Andersson och Niklas Olausson

december 18, 2014 08:58

Orderingången fortsätter att öka och vi har därför anställt ytterligare två montörer till produktionen. Vi välkomnar Joakim Andersson och Niklas Olausson!