Tilldelningsbeslut

december 13, 2013 12:26

2012-12-20 11.28.03

Tidigare i veckan lämnade vi in ett anbud via offentlig upphandling gällande spårsignalutrustning till Trafikkontoret Göteborg. Idag kom tilldelningsbeslutet där vi blev utsedda till leverantör!

Trafikkontoret i Göteborgs Stad ansvarar för 16 mil spårvagnsspår inom Göteborgs stad. Vid omläggning av spårvägen i Gamlestadsområdet till nya tillfälliga spår ska två nya signalsäkerhetsanläggningar byggas för att ersätta den signalsäkerhetsanläggning som finns idag. Till dessa signalsäkerhetsanläggningar ska material som ska tillhandahållas av Trafikkontoret upphandlas. Utöver dessa signalsäkerhetsanläggningar ska ytterligare ett växelkomplex med 6 st växlar norr om Säveån styras med stadsväxelstyrning, och även detta material är inkluderat i upphandlingen. Materielen som upphandlas består av 23 st kompletta kopplingsskåp efter ritningar inklusive skåp, apparatplåt och fundament samt ytterligare 2 st kopplingsstativ och 2 st apparatplåtar för montering i teknikhus. Kopplingsskåpen ska ha sådan storlek att apparatplåtar enligt bifogade ritningar ryms i skåpen.

Trafikkontoret beslutar att Elpro i Alingsås AB tilldelas kontrakt avseende Stativ och skåp för spårsignalutrustning – Knutpunkt Gamlestaden.

Ordervärde cirka 3,5 Mkr.